Meie töötajad

Popsi Köögis töötab kokku 13 tublit naist- neli pagarit, kaks kokka, kaks kondiitrit, neli klienditeenindajat, toidutehnoloog ning juhataja.

Pagarid Terje, Agnes, Gerli, Maarika ja toidutehnoloog Ele vastlapäeval 2022.

Ettevõte hoiab oma töötajaid, töötajatel on suurepärased puhkamisvõimalused tänu graafiku ja kahes vahetuses töötamise võimalustele. Motivatsiooni ülal hoidmiseks on töötajatel kasutada erinevaid tervise- ja spordikulutuste hüvitisi ning võimalus kasutada töötaja soodustusi. Samuti peab ettevõtte meeles sünnipäevasid ning tehakse ühiselt erinevaid väljasõite. 

Kondiitrid Reet ja Helin ning keskel ettevõtte omanik/juhataja Sigrit vastlapäeval 2022.
Popsi Köögi töötajad 2020. aastal tähistamas Popsi Köögi 10.sünnipäeva.
Popsi Köögi perekond puhkamas 2022. aastal Lääne-Virumaal Vihula mõisas.
Shopping Cart